ເພັງ”ປະຊາທິປັດ”~ຮ້ອງໝູ່

ເພັງ ປຣະຊາທິປັດ
ເນື້ອຣ້ອງ.ທຳນອງ-ກຸນຣະວຸທ໌ ຄຳຜາຍ
ຣຽບຣຽງ-ແກດ ໂດນສໂສຣິດ/ຂັບຣ້ອງ-ຮ່ວມຫມູ່.