“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໓໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໓໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ : ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໖ ໔໖໙ ຄົນ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໕໘໒ ຄົນ*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໐໙ ຄົນ**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໖໓໕ ຄົນ 🗞

Read more

“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໘ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໘ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ : ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໖ ໑໗໗ ຄົນ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໕໓໕ ຄົນ*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໗ ຄົນ**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໙໖ ຄົນ 🗞

Read more

“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ : ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໕ ໙໘໔ ຄົນ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໕໓໕ ຄົນ*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໑ ຄົນ**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໗໖ ຄົນ 🗞

Read more

“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໒໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໒໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ : ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໕ ໑໙໙ ຄົນ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໖໙໙ ຄົນ*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໙໙ ຄົນ**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໒໘ ຄົນ 🗞

Read more

“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ : ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໔ ໘໒໙ ຄົນ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໗໔໕ ຄົນ*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໗໙ ຄົນ**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໐໓ ຄົນ 🗞

Read more

“ກິລາເຕະກະຕໍ້“

ວິວະທັນາການກິລາກ້າວໄປໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ : ເຄີຍເຫັນບໍ ການແຂ່ງຂັນ“ ເຕະກະຕໍ້ດ່ຽວ“ ? ໑ຕໍ່໑ ເລີຍ ບໍ່ເປັນຄນະສາມຕໍ່ສາມຄືເຮົາເຄີຍເຫັນ ເຄີຍລົງຫຼີ້ນທີຜ່ານມາ!ແລະຍັງມີເຕະຄນະຄູ່ ສອງຕໍ່ສອງ :

Read more

“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ : ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໔ ໖໔໒ ຄົນ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໗໔໘ ຄົນ*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໐ ຄົນ**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໔໘໐ ຄົນ 🗞

Read more

“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໙ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໙ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ : ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໔ ໔໖໗ ຄົນ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໘໐໖ ຄົນ*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໗໔ ຄົນ**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໔໖໘ ຄົນ 🗞

Read more