“ບັນຫາເງີນເຟີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ“~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~ Manushya Lao

ບັນຫາເງິນເຟີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຄອບຄົວທຸກຍາກຖືກຖິ້ມໄວ້ທາງຫຼັງ~ https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid0gW2MyFtNpWfEMdEeB3wRQXGRZUm3AMKWgbLncgkZVDVQZvpphjGzpTRBPkSP3PpBl/

Read more