“ການປ່ຽນແປງຣະບອບການປົກຄອງໃນລາວປີ໑໙໗໕ “~ ຂ່າວຈາກ NEW-YORK TIMES/Dec,3 1975

The Newyork TimesDec 3, 1975 VIENTIANE, Laos, Dec. 3 1975—°ຫນັງສຶພິມ ຍັກໃຫ່ຍ The Newyork Times ໄດ້ນໍາສເນີ ການປ່ຽນແປງ ຣະບອບ ການປົກຄອງ ໃນປະເທດລາວ ຈາກຣະບອບ ຣາຊາ ທິປະໄຕ ມາເປັນ ສ.ປ.ປ.ລ ເຊິ່ງການ

Read more