“ຊາວບ້ານ 6 ຄົນຖືກຈັບຍ້ອນອອກມາປະທ້ວງ ທວງຄືນທີ່ດິນ”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Foundation

https://www.facebook.com/100066378376617/posts/pfbid02RVgVwFZaLRJHDYuogEvW6ugEcUdaRS7z9cZJFXPGZysAn69znwzWaerVBeSiLm14l/ ຊາວບ້ານ 6 ຄົນຖືກຈັບຍ້ອນອອກມາປະທ້ວງ ທວງຄືນທີ່ດິນ.  23 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາຊົນບ້ານຊ້າງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ລວມຕົວປະທ້ວງເພື່ອຂໍຄວາມເປັນທຳຈາກຂັ້ນເທິງ ເພາະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງລັດໄດ້ນຳເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ໄປໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນເຊົ່າເພື່ອນຳເອົາໄປດຳເນີນທຸລະກິດ.  ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ RFA ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄະນະບ້າານ 4 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນຕອນສວາຍຂອງມື້ປະທ້ວງ ແລະ 24 ມັງກອນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບ້ານທີ່ເປັນສະຫະພັນແມ່ຍິງ 2

Read more

“ປະວັດສາດແຫ່ງພຣະຮາຊອານາຈັກລາວ”~ຂໍ້ມູນຂັດມາຈາກວິທະຍຸເອເຊັຍເສຣີ~RFA

ຂໍ້ມູນຈາກHistory of Laos – ປະຫວັດສາດລາວ . King of LanXang Kingdom year 1353-1707. 33 ເຈົ້າຊີວິດ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຫລັງຈາກສົມເດັດພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ້ມມະຫາຣາຊ ທ້ອນໂຮມແຜ່ນດີນໃຫ້ເປັນປືກແຜ່ນ ແລ້ວສະຖາປະນາເປັນອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ໃນປີ ຄສ 1353 ຈົນເຖີງວັນແຕກແຍກອອກເປັນ 3 ອານາຈັກ ໃນປີ ຄສ

Read more