” ການສຳພາດທ່ານອາຈານສ.ແສງສີຣິວັນ ນັກຮ້ອງນັກປະພັນເອກຂອງຊາດລາວ-ຈາກວິທະຍຸສຽງເສຣີ-RFA “

ທ່ານ ບໍຣົມມາຈາຣຍ໌ ສ. ແສງສິຣິວັນ ເປັນສິລປິນ ທີ່ມີນ້ຳໃຈ ໂອບອ້ອມອາຣີ ພ້ອມເປັນທີ່ປຶກສາ ຊ່ອຍເຫລືອຊຸມຊົນຄົນລາວ ແລະ ສ້າງຄວາມດີໃຫ້ສັງຄົມລາວເຮົາ ຕລອດມາ ຈົນວິນາທີສຸດທ້າຍ ຂອງຊີວິດ…ທ່ານ ເປັນສິລປີນລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຄຸກຄີ ລົ້ມລຸກຄຸກຄານ ຢູ່ໃນວົງການບັນເທີງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 1955 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.ດ້ວຍພອນສວັນ ຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອດສິລປິນ

Read more

“ອາລັຍເຖີງທ່ານອາຈານຈັນສົມ ແສງສິຣິວັນ ໃນການຈາກໄປຂອງທ່ານ”

ຂໍແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າໂສກເສັຍໃຈ ໄປຍັງຄອບຄົວທ່ານອາຈານຈັນສົມ ແສງສະຣິວັນ ນັກຮ້ອງ~ນັກປຣະພັນເອກ ເພັງລາວສມັຍຂອງປະເທດລາວເຮົາຜູ້ນື່ງໃນວົງການເພັງລາວ ທີໄດ້ຈາກພວກເຮົາໄປ ຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບຄົງປະໄວ້ແຕ່ຜົນງານ ແລະສຽງຂອງທ່ານ ຂໍໃຫດວງວີນຍານຂອງທ່ານຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິພົບບົນສວັນຊັ້ນຟ້າດາວວະດືງພຸ້ນເທີດ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ~ RIPສຽງເພັງຂອງທ່ານອາຈານ ຈັນສົມ ແສງສິຣິວັນ :” ເສັຍຊີບ ດີກວ່າເສັຍຖີ່ນ”: https://www.facebook.com/phanidasengsirivanh/videos/429395665770582/

Read more