“ ລາວເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທີ່ປົກຄອງໂດຍພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (Lao People’s Revolutionary Party) ໂດຍລັດຖະບານມີອຳນາດເດັດຂາດເປັນການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ບັນຫານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນລາວ”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດໄຊຍະ~Manushaya Foundation

https://www.facebook.com/100066378376617/posts/pfbid02zbBtZUhhvbPo2BX6hzgpSx1BznNvesXz5G9qFVQxDXddCS4aNnf5SpdavtyEQqPbl/

Read more