“ພາອາຫານທ່ຽງ ໜ້າທີແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳ”ທີ່ເມືອງໂລຍເຢີ ເຂດ ໗໗ ຊານນະຄອນຫຼວງປາຣີສ ຝຣັ່ງເສດ“

https://www.facebook.com/1340410427/posts/pfbid0DAZ6VCyJs9S4Tzy8jNgiU8J3MA26u4FnsSuio8xQ5fMpHDoCybu8M4GccFbtbbqXl/

https://www.facebook.com/1340410427/posts/pfbid08TRGf6jsB5ymuCp8iMUfYmxB7HuRJPKBJgbTDzzB4tkwwCyS8MUSuCABd1MX8XsJl/

https://www.facebook.com/1340410427/posts/pfbid033NfBXeupe6PzRXr4qi5UpeVUPcddHV4BprkhDBTz1DGNj44WB1JHeZARM4sWGSnBl/