“ ການເຂົ້າເສັ້ນໄຊໃນການແຂ່ງຂັນຂີ່ຣົດຖີບອ້ອມປະເທດຝຣັ່ງເສດມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຊັງເອລີເຊໃນຂນະນີ້~L’arrivée de Tour de France 2023 au champ Élysée en direct en ce moment de Paris “:

ຜົນການເຂົ້າເສັ້ນໄຊໃນການແຂ່ງຂັນຂີ່ຣົດຖີບອ້ອມປະເທດຝຣັ່ງເສດມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຊັງເອລີເຊໃນຂນະນີ້ ແມ່ນ 💛Jonas Vingegaard ໄດ້ປັນແຊ້ມປ້ຽນ ເປັນຄັ້ງທີສ ງຕິດຕໍ່ກັນ~L’arrivée de Tour de France 2023 au champ Élysée en direct en ce moment de Paris e c’est 💛Jonas Vingegaard qui a gagné le Tour de France 2023 pour la 2eme fois consécutive.

https://www.facebook.com/1340410427/posts/pfbid0RgHB1gvvLCh9bz45nDarikM8zzy2EZuKJhHi1DnyVuyU9ULFi2uMJ12nbVwYRGbBl/