“ Evguéni Prigojine ຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ”ແວກເນີ~Wagner ຂອງຣັດເຊັຍ ຂູຣັດເຊັຍວ່າ ຈະຖອນທະຫານຂອງຕົນອອກຈາກເມືອງບາກມຸດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອາວຸດ”~ຂ່າວຈາກທີວີຝຣັ່ງເສດ France2

https://www.facebook.com/infofrance2/videos/1342418743005509/