“ຂາດຮັກ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍຂັນແກ້ວ ເພັຍກົງ