“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໒ ໘໓໖ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໐໑໑ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໓ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໓໒໔ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 7 août 2020
• 30 324 personnes sont décédées en France
• 82 836 personnes sont rentrées à domicile
• 5 011 personnes sont hospitalisées
• 383 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2F&h=AT0nF-dgYSXzvdZHdJan6zu3BCC7-kJNaeV23mqe8udt-8aCRPFr9_DKE2LKaVTayGMyjD_8S0L20We8Wmmt-Ab5j6eMlBhBuQ8UbgpelhaXhybxFl75slouWiv3&s=1