“ການແຂ່ງຂັນຄັດເລືອກນາງງາມຈັກະວານຄັ້ງທີ໗໑ ທີ່ນີວອໍລີນ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ ເດີນໂຊ໌ຊຸດປະຈຳຊາດ ສົດໃນຂະນະນີ້“

https://www.facebook.com/MissUniverse/videos/1822863871398547/

https://www.facebook.com/MissUniverse/videos/1196660677610491/