“ວິທີເຮັດເສັ້ນເຂົ້າປຽກ“-ວິທີເຮັດ-ສູດຈາກແມ່ບ້ານ ແມ່ເຮືອນ Lao Food

https://www.facebook.com/cookingwithOy/videos/1335100770355294/

ວິທີເຮັດເຂົ້າປຽກເສັ້ນສູດງ່າຍໆກີນເອງທີ່ບ້ານພຽງແຕ່ມີແປ້ງສອງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ How to make Khao Piek Sen Hand-Cut Chicken Noodle Soup Broth
1.Rice flour 1bag =16z

 1. 1bag Tapioca Starch400g
  3.water 850ml
  1.ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ1ຖົງປະມານ16z
  2.ແປ້ງສີກະໂປ1ຖົງປະມານ400g
  3.ນຳ້ທຳມະດາ850mlປະມານ3ຈອກປາຍ
  ກອ່ນອື່ນຕ້ອງຕົ້ມນຳ້ໃຫ້ຟົດໆແລ້ວຈີ່ງນຳມາຖອກໃສ່ແປ້ງທີ່ປະສົມໄວ້ (ຕອ້ງຕັກແປ້ງສີງກະໂປອອກໄວ້3ບ່ວງເພື່ອໄວ້ໂຮຍແຜ່ນເຂົ້າປຽກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນຕິດກັນ)ຈາກນັ້ນໃຊ້ເວລານວດແປ້ງ5ນາທີຈີ່ງນຳໄປຕັດເປັນເສັ້ນ
  4.ສ່ວນປະກອບຂອງນຳ້ຕົ້ມໄກ່.
  1.ໄກ່ລາດ1ໂຕຫຼືຊີ້ນໝູຕາມຄວາມມັກ
  2.ຫອມແດງ3ຫົວຂີງ1ຫົວເອົາໄປໝົກໄຟໃຫ້ສຸກຫອມ
  3.ຮາກຫອມປອ້ມ1ມັດຖ້າບໍ່ມີກະບໍ່ໃສ່
  4.ກ້ານຜັກຊະນາລີ4ກ້ານ
  5.ເກືອ1ບ່ວງຕັກກີນ
  6.ຜົງປຸງລົດ1ບ່ວງຕັກກີນ
  7.ນຳ້ປາ1ບ່ວງ
  8.ເລືອດໝູຕົ້ມສຸກ ລາຍລະອຽດເຂົ້າໄປເບີ່ງໄດ້ໃນຄຣິບ🥰🙏