ພິທີຖວາຍວັດເວລຸວະນາຣາມແຫ່ງເມືອງບຸດຊີ ແຊງຊອກ ເຂດ ໗໗ ຊານນະຄອນຫຼວງປາຣີສ ຝຣັ່ງເສດ

https://www.facebook.com/1340410427/posts/pfbid033RxnqV4TQw6af2ATUH1oCg3Hs5D9S2PCwbrQfZAAzocADiUmS3qQAvSETks9ZHGnl/