ເພັງກາຣະໂອເຄ“ປາແດກກົ້ນໄຫ”-ດົນຕຮີສ້າງໃໝ່ໂດຍພົງ ດາວົງ

“ສາວໂພນໂຮງ”

”ກຸຫລາບປາກຊັນ”

””ເພັດໃນຕົມ”

”ຖີ່ນທອງ”

”ເຫຼືອພຽງພາບ”