“໑໙ເພັງເພື່ອຊິວີດ ຈາກການປຣະພັນຂອງດຣ.ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ