“ 🗞 ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໓ ໂກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ “

🗞 ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໓ ໂກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໐ ໔໗໒ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕໙໕໗ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໓໖ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໘໒ ຄົນ

Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 23 juillet 2020
• 30 182 personnes sont décédées en France
• 80 472 personnes sont rentrées à domicile
• 5 957 personnes sont hospitalisées
• 436 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-23-juillet-2020&h=AT3O2j7vqA_LWec9cflo0aoPPM0BBiET8omifkrxj2RTasZv6BugT9-rGN_ZoXxyGL1Vrs_6NejNb1hTokEhFSq_awpcIHzO1yOB2LhZehRJZHspU8pOm8ziqxho&s=1

🗞