“ບຸນເຂົ້າພັນສາທີ່ວັດລາວ ວັດເວລຸວະນາຣາມແຫ່ງເມືອງບຸດຊີ ຊານນະຄອນຫຼວງປາຣີສ ຝຣັ່ງເສດເຊົ້ານີ້ “