“ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ໌ໃນອາຊຽນ ຫາລືເລື່ອງເຂດປອດອາວຸນີວເຄຣັຍ”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid0eXPDv9qAdzsEWGUdUbKg3gRScKeNHoVYpKJAJerrWqH1ePqTZ9GYbLpKcie9zLSKl/