“ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນລາອອກ ເພື່ອຫາວຽກເຮັດ ຫຼື ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກກະສິກຳຢູ່ເຮືອນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນເລືອກບໍ່ຮຽນຕໍ່ ແລະ ໄປແຕ່ງງານ”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Lao

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid0EW5g6WvUW2mP5JJnSNyse8ybWynrFBttTErGG4VW7nQ8W5RDzg73VeG2toSBeX24l/