“ວົງແຫວນສັນຍາລັກໂອລີມປີກ ຖືກຕິດຕັ້ງໃນຫໍແອບແຟນ~Tour eiffel “~ຂ່າວຈາກ~ Paris 2024

https://www.facebook.com/Paris2024/videos/360547246662996/

https://www.facebook.com/100080206670966/posts/pfbid02rBVzDUJDYgJCNp8BAhaekSNaV5ipcXWpqNp1Xxt4JtPKEhRbG9SkT7V4tr5ZH98sl/