“ຈຸດຢືນຂອງຣັຖບານຕໍ່ຊາວLGBTQA+ໃນລາວ~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ

ຈຸດຢືນຂອງລັດຖະບານຕໍ່ຊາວ LGBTQIA+ ໃນລາວ🌈~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya
Lao

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid02pLFpJT9XtTjHAsFzizQxmVANxghF9ef5mXMqdgG929oGGoWKtopsSMQmrhB5d1qhl/