ເພັງ“ເຈັບ“~ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌~ຮ້ອງໂດຍມິດາ ສຣິວົງຊນະ