ເພັງ”ເມື່ອສີ້ນສາຍຝົນ”~  ເນື້ອຮອ້ງ/ທຳນອງ : ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸດທ໌ ຮ້ອງໂດຍ : ອາຣິຍາ ກຸນຣະວຸດທ໌