“ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ ໒໑ ພຶສພາ ວັນແຫ່ງວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັທະນະທັມໂລກ”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Lao

ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ກົງກັບວັນແຫ່ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະ
ນະທຳໂລກ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) ~
https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid02iSdut6dBdyB775LJBDMmkTUNZEpnx8RYxaGzx2A8KGk4UbkCbypMj1JkRRVw6zz4l/