ເພັງ“ຂົວໄມ້ໄຜ່“~ປະພັນໂດຍຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ຮ້ອງໂດຍບ໋ອມ ສຽງສະຫວັນ