“ການໂດດຕືກຂ້າຕົວຕາຍຂອງອາຈານມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ “~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~ Manushya Foundation

https://www.facebook.com/100066378376617/posts/pfbid0dqaBxqceVNBniTB9EzUhzXKdv3SMaf3M5cPU92sg1ab9CdhhnbAZDUeCgtah2Sc8l/