“ຍີງລາວໃນສປປລາວ ຕິດອັນດັບທີ໑ ໃນເອເຊັຍໃນການບໍຣິໂພກເຫຼົ້າ“~ຂ່າວຈາກສະເກັດຂ່າວ-Hot New

https://www.facebook.com/100069558182731/posts/pfbid02GY4wFfKuweBb1BA5W7wRPczsg7twUBTiEpEDWEaHJPXedaQCxF1cTnJdeDM2z3tel/