ອານຸລັກເພັງລາວ”ລອຍນໍ້າຂ້າມຂອງ”~ອາຈານສາຍເງີນ

https://www.facebook.com/100020342965493/videos/262950706816009/