“ຫລຽນທີຈະມອບໃຫ້ແຊ້ມປ້ຽນໂອລີມປີກປາຣີສ໒໐໒໔“~ ຂ່າວຈາກວິທະຍຸຝຣັ່ງສາກົນRFI

ຫລຽນຄຳ~ເງີນ ແລະທອງແດງ ລາງວັນທີຈະມອບໃຫ້ນັກກິລາທີໄດ້ຄອງແຊ້ມປ້ຽນໃນການແຂ່ງຂັນ
ກິລາໂອລີມປີກຣະດູຮ້ອນທີ່ປາຣີສ໒໐໒໔

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Ffr%2Fsports%2F20240208-jo-de-paris-2024-des-m%25C3%25A9dailles-faites-d-or-d-argent-de-bronze-et-de-tour-eiffel&h=AT3iwF-ezhh43jn1ajSU88uje9HLFJ0Auxl3MIGGPm4EE5QbSgl3-7QW83EuqulAJiFPVetvkFNUeuToDWyznPsAhGSlhjGTpoC2ItYPkVKrx2R9jqCoa6CoAhQvdp9TkE-2MBKV9MEWoaqXR9kv8Mk&s=1