“ສັນຍາວຽງຈັນ ໒໑ ກູມພາ ໑໙໗໓“

ເພືອຄວາມຊົງຈຳສັນຍາວຽງຈັນ ໒໑ ກູມພາ ໑໙໗໓ ແລະການຍຶດອຳນາດຂອງພວກຜະເດັດການລາວ-ວຽດ:ວິໄຈສະພາບການຂອງລາວ ແລະການເມືອງຂອງສະຫະຣັດສະໄມນັ້ນ :