ກ່ອນຕາຍ”~ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງໂດຍອຈ.ພົມມະ ພີມມະສອນ~ຮ້ອງໂດຍບຸນທ່ຽງ ມະນິວົງສ໌

https://www.facebook.com/lao.sedone.9/videos/822917679602131/

~