ເພັງ”ຄັ້ງນື່ງແຫ່ງເຊວັນ”~by the Chicago Band~ຮ້ອງໂດຍສ.ວິໄຊສຸກ