ພາບພຍົນ”The great dictator”ປາກພາສາຝຣັ່ງເສດ~ອັງກີດ ແລະອິສານ~Charlie Chaplin