ຟັງຍານາງເອມີລີ ປາລາມີ ປຣະດີຈີດ ກ່າວເຖີງສິດທິມະນຸດໃນສປປລາວ

https://www.facebook.com/reel/978975430530519/