“ຖແລງການຂອງສະພາຮ່ວມຊາດລາວ ແລະອົງການພາຄີ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ 51ປີ ສັນຍາສັນຕິພາບປາຣີສ (27.01.1973~27.01.2024)ກ່ຽວກັບການຍຸຕິສົງຄາມ ແລະສ້າງສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ວຽດນາມ