ຊີງແຊ້ມປ້ຽນສໂມສອນເຕະບານຢູໂຣບ ຮອບ ໑/໘ “ເປແອສເຊ ພົບ ເຣອານ ໂຊຊີເອດາດ “~ຂ່າວຈາກໜັງສືພີ ມເລກີບເປີ~l’équipe.fr

ຊີງແຊ້ມປ້ຽນສໂມສອນຢູໂຣບໃນຮອບ ໑/໘ :
ເປແອສເຊ ພົບ ເຣອານ ໂສຊີເອດາດ