“ຖແລງການຂອງ”ສະພາຮ່ວມຊາດລາວ ແລະຂະບວນການພາຄີ “ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ ໔໘ປີ ຂອງວັນທີ ໒ ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດຊາດລາວ~ 48eme anniversaire de l’installation du régime dictatorial au Laos(02.12.1975~02.12.2023 )~48th anniversary of the instauration of dictatorial regime in Laos.