“ທ້າວລີໂອແນນ ແມດຊີ ນັກເຕະບານຊາວອາກເຊນຕີນ່າ ໄດ້ຄ້ອງ”ໝາກບານຄຳ ປີນີ້”~ຂ່າວຈາກເລກີບເປີ~Lequipe.fr

https://www.facebook.com/lequipe.fr/videos/2416664165389440/