“ ໔ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຫັນມາວິຈານລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນ“~ຂໍ້ມູນຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Foundation

https://www.facebook.com/100066378376617/posts/pfbid06mdW3zJwQZFGByRd4kiCiyM35AsNCdP4VBV2zh4dMEDo5Fc38MKwVtj9qvpvNmMTl/

4 ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຫັນມາວິຈານລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນ

ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກຖືເປັນອີກໜຶ່ງຫຼັກການທີ່ສະໜັບສະໜູນເສລີພາບຂອງຕົວບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ວ່າຈະໃນຮູບແບບພາບ, ສຽງ ຫຼື ໃນຮູບແບບອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຈະຖືກຕອບໂຕ້, ເຊັນເຊີຣ໌ ຫຼື ລົງໂທດທາງກົດໝາຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກສຳລັບບາງປະເທດນັ້ນຍັງຖືກຈຳກັດ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດລາວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ຫຼື ເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ໃນປະເທດລາວ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ສິດຂອງຕົນເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະພົບກັບຊະຕາກຳທີ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸກຄາມ, ຈັບກຸມ ຫຼື ບາງກໍລະນີກໍເຖິງຂັ້ນຫາຍສາບສູນເລີຍກໍມີ ແລະ ໃນທຸກໆກໍລະນີຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍມັກຈະຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາວ່າເປັນພວກກຸ່ມຄົນວິຈານລັດຖະບານແມ່ນເປັນພວກຮັບໃຊ້ຝ່າຍກົງຂ້າມທີ່ຖືກຈ້າງມາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີພັກ-ລັດ ຯລຯ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຫັນມາວິຈານລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກການຊື້ຈ້າງ, ການປຸກປັ່ນ ຫຼື ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເປັນຍ້ອນ 5 ປັດໄຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ລັດຖະບານບໍ່ຟັງສຽງປະຊາຊົນ

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກເປີດກວ້າງໄປຕາມຍຸກສະໄໝດ້ວຍການຮັບຟັງສຽງປະຊາຊົນຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບການວິຈານໃນທາງລົບເພື່ອນຳເອົາຄຳເຫັນຂອງພົນລະເມືອງຕົນໄປປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ເກີດເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສ່ວນລວມ ປະເທດລາວເອງແມ່ນຍ່າງໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ ແທນທີ່ຈະຟັງສຽງຂອງປະຊາຊົນກັບກາຍເປັນວ່າລັດນັ້ນເປັນຜູ້ປິດປາກປະຊາຊົນຂອງຕົນ.

2. ປະຊາຊົນບໍ່ເຊື່ອຟັງລັດຖະບານອີກຕໍ່ໄປ

ຕໍ່ໃຫ້ປະເທດຊາດຈະປະເຊີນກັບເປັນບັນຫາເກົ່າ ຫຼື ບັນຫາໃໝ່ ປະຊາຊົນລາວກໍຈະພໍ້ແຕ່ກັບຄຳເວົ້າອັນເກົ່າຂອງບັນດາຜູ້ນຳທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ ປະຊາຊົນມັກຈະໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ໃນທາງຄວາມເປັນຈິງ ຜົນທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງສັນຍານັ້ນແທບຈະບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

3. ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ມີອຳນາດມັກຈະມາກ່ອນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສ່ວນລວມ 

ປັດໄຈຂໍ້ນີ້ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັນກັບປັດໄຈຂໍ້ທີ 1 ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຈະບໍ່ຍອມຖິ້ມຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມຄົນຕົນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສ່ວນລວມຢ່າງເດັດຂາດ ແຕ່ຈະປາບປາມບຸກຄົນໃດທີ່ວິຈານຕົນ ແລະ ພັກພວກ.

ເພື່ອຍົກຕົວຢ່າງ ເຮົາຈະຕ້ອງຍ້ອນໄປເບິ່ງຫຼາຍໆເຫດການທີ່ຜ່ານມາເປັນຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ:

• ຊາຍ 8 ຄົນຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມໃນນະຄອນຫຼວງ ຍ້ອນວາງແຜນປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການສ້າງເຂື່ອນ (ພະຈິກ 2019)

• “ໝວຍ” ຫ້ວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ຜູ້ທີ່ຖືກທາງການລາວຈັບກຸມຕົວຍ້ອນອອກມາວິຈານການເຮັດວຽກຂອງລັດທ່າມກາງວິກິດການເຂື່ອນແຕກຢູ່ທີ່ແຂວງອັດຕະປື (ພະຈິກ 2019)

4. ວົງຈອນເກົ່າໆທີ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຢູ່ບ່ອນເກົ່າ

ຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງລັດທີ່ບໍ່ເປັນລະບົບ ບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ປາສະຈາກການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊິ່ງສ້າງບ່ອນຫວ່າງໃຫ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນຳໄປສູ່ການຖອຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

ສຳລັບປະຊາຊົນລາວໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງສຽງຈາກຄົນພາຍໃນຊາດ ‘ການສະແດງອອກ’ ບໍ່ເທົ່າກັບການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ! ບໍ່ມີໃຜຖືກບັງຄັບໃຫ້ວິຈານ ຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນ “ສິດ ແລະ ສຽງ” ຂອງເຈົ້າຂອງຊາດ ນັ້ນແມ່ນ “ປະຊາຊົນ” ! 

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ: https://www.hrw.org/news/2019/11/16/laos-democracy-activists-arrested

https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/houayheuang-xayabouly-muay

#WeAreManushyan ♾ ມະນຸດເທົ່າທຽມກັນ

#WhatsHappeningInLaos

#ຖ້າການເມືອງລາວດີ #ລຖບຫຄ