ການເມືອງສປປລາວ: ເບີ່ງເອົາຊາວລາວໃນນອກທຸກທົ່ວມູມໂລກ~ “ສປປລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໄຕ້ແນວຄິດຂອງ ອົງໂຮ່ຈິມີນ ແລະໂດຍການນຳພາຮອບດ້ານຈາກຜູ້ນຳສ.ວຽດນາມ” ຢູ່ໃສ ເອກຣາດ~ຄວາມເປັນກາງ &ຄວາມເປັນເຈົ້າຕົວເອງ ຂອງຊາດລາວ?

https://www.facebook.com/100064329476403/posts/pfbid0vLPLD7PbGp66mAWPgv4RvDm9FjquwGkAHqbtkM1D2hXu2sMnSU41aFtzPNJtShoMl/