ຣວມເພັງຂອງອາຈານວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌~ ອອກແບບໂດຍລາວເຊໂດນ

https://www.facebook.com/lao.sedone.9/videos/514191452941077/

ພງລາວຍອດນິຍົມ ຊຸດ-1
ຣ້ອງໂດຍ :ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌

ເນື້ອຣ້ອງ&ທຳນອງ : ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌

ດົນຕຣີບັນເລງເພງ ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ
ໂດຍ : ພົງ ດາວົງສ໌
ເນື້ອຣ້ອງ : ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌ (1970)
ທຳນອງ : Rafael Gastón Pérez

ນັກຣ້ອງຕົ້ນສະບັບ : ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌

1.ຮັກສາວລີເຊ
2.ສາວສມັຍ
3.ອ້າຍອາດມາຊ້າໄປ
4.ຂາດຮັກ
5.ກັບມາຮັກກັນໃໝ່ເຖີດທີ່ຮັກ
6.ຄິດເຖິງນາງ
7.ຍິ້ມເຖີດນ້ອງຢ່າຮ້ອງໄຫ້
8.ບອກຄັ້ງສຸດທ້າຍ
9.ບາງທີ
10.ດົງໂດກດົງໃຈ
11.ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ
12.ມາຍຸຣີ
13.ອ້າຍຍັງຈະຫວນຄືນມາ
14.ນໍ້າຂອງຍາມເເລງ
15.ຫ່ວງວຽງຈັນ
16.ຫນາວນີ້ອ້າຍເເສນຣະທົມ
17.ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ
18.ເກົ່າເຂົາໃຫມ່ເຮົາ
19.ອ້າຍຈະຄອຍ
20.ດ້ວຍເຫດໃດນ້ອງຈີງລືມ