“ນາຍເສດຖາ ທະວີສີນ ນາຍົກຄົນທີ໓໐ ຂອງໄທຍ“

ການລົງຄແນນສຽງ ເລືອກນາຍົກໄທຍຮອບທີ ໓ ສົດາກຮັຖສະພາປະເທດໄທຍ ໃນຂນະນີ້ ~ລ່າສຸດ
ນາຍເສດຖາ ທະວີສິນ ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນນາຍົກແຫ່ງປະເທດໄທຍຄົນທີ໓໐ ຖືກເລືອກ ເກີນກວ່າ
ເຄີ່ງໃນຂນະນີ້ :
ເຫັນພ້ອມ : ໔໘໒ ສຽງ
ບໍ່ເຫັນພ້ອມ : ໑໖໕ ສຽງ
ງົດອອກສຽງ : ໘໑ ສຽງ ~ຂ່າວຈາກສື່ໄທຍ~Thai PBS News