“ຄອຍວັນນ້ອງຫວນຄືນ”~ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ ໌ຮ້ອງໂດຍອີນດາວັນ ຜຸຍບັນດີດ

https://www.facebook.com/reel/1673346653162008/