ເພັງລາວເດີມ”ຈຳປາເມືອງລາວ”~ຟ້ອນໂດຍລູກລາວຫຼານລາວເຮົາ

https://www.facebook.com/luklaolaanlao/videos/1282815669208425/

ແລະ ຟ້ອນນາຕະສີນ”ຈຳປາເມືອງ”ໂດຍ ເລອາ ແລະສເຕຟີ ສີຫານາດ :