“ຟືນດົ້ນເກົ່າ”~ກິວົງ ຈັນທິຍາສັກ

https://www.facebook.com/1009999856/posts/pfbid02oeLSxcKUc7AqxTMn43SJgQnLBKeTBvCaaPv3csnDnZscPprWWcC9kr6W86N4Nf76l/