“ລີລື “ນັກບີນສູ້ຣົບເຕ໒໘~T28 ຜູ້ທີກ້າຫານທີສຸດຂອງກອງທັບອາກາດແຫ່ງພຣະຮາຊອານາຈັກລາວ

https://www.facebook.com/jingming.lee.7/videos/899503720710506/

Major Lee Lue (RPA: Lis Lwm, Pahawh: 𖬃𖬰𖬞 𖬘𖬞; 1935 – 12 July 1969) was a Laotian Hmong fighter bomber pilot notable for flying more combat missions than any other pilot in the Kingdom of Laos. Lee Lue flew continuously, as many as 10 missions a day and averaging 120 combat missions a month to build a total of more than 5,000 sorties.[1] Lee Lue was the leader of the special group of Hmong pilots flying T-28Ds from Long Tieng against the Pathet Lao and North Vietnamese positions. The group was funded by the CIA and was part of the regular Royal Lao Air Force, but took orders directly from MR2 Commander Gen. Vang Pao. His T-28 was shot down by anti-aircraft fire over Muang Soui, crashing in a mountainous area near Ban Phou Pheung Noi on July 12, 1969.[2] At the time of his death, he had flown more combat missions than any other pilot in history.