ກາບກອນ”ໝູເຮັດນາ ໝາກີນເຂົ້າ”~ຈາກພຣະອາຈານ ສົມຈີດ ເດດສຸຣິພົນ

🐖ໝູເຮັດນາ🐕ໝາກິນເຂົ້າ!

*ແຕ່ກອ່ນຍັງມີສອງສັດລ້ຽງ🐷ໝູ🐕‍🦺ໝາ ຮັກແກ່ວນ

ເປັນໃຈດຽວຂອດແໜ້ນ ພັນຊັ້ນກິ່ງສເໝີ

ສັນຍາໃຫ້ຊຸກຍູ້  ບໍ່ວາງກັນປະປ່ອຽ

ຫາກໃຜທຸກຍາກເຍື້ອນ   ສອງເຮົານັ້ນໃຫ້ເບິ່ງກັນ.

*ເຖິງວ່າເປັນປາງໄຂ້  ຫາຢາມາປົວປິ່ນ

ການກິນທັງເຄື່ອງໃຊ້  ປຸນເກື້ອຍື່ນແລ

ຖ້າໃຜງໍໃນລີ້ນ  ຄຳຂານສາບານຕໍ່

ໃຫ້ບາບທໍ່ແຜ່ນຟ້າ  ນຳຫຍ້ຳຍ່ຳສໜອງ.

*ຈິດໃຈກົມກຽວຜັ້ນ  ເລີຍຊວນກັນໄປຫາທ່ຽວ

ຫວັງສໝັກຮັບຈ້າງ  ຫາລຽ້ງຊີພຕົນ

ທັງສອງເລີຍໄປພໍ້  ຊາວນາ👨‍🔧ຄົນໜຶ່ງ

ຈຶ່ງຂໍເປັນລູກຈ້າງ   ພໍໄດ້ຢູ່ກິນ.

*ໝູ🐖ໝາ🦮ພາກັນໄງ້  ທຳງານຕາມໜ້າທີ່

ມີທັງຂຸດກົ່ນມ້າງ  ທັງປ້ານເບິ່ງຄັນ

ໝູກໍດຸດດັນແທ້  ວາງແຮງລົງໃສ່

ແຕ່ວ່າໝາຂີ້ຄ້ານ  ເງີຍໜ້ານັ່ງເສີຍ

*ເຫຼືອແຮງໝູງົມມ້າງ  ໝາເລີຍບໍ່ມາຊ່ອຍ

ປະໃຫ້ໝູເຫື່ອຍ້ອຍ  ລົງຫົ້ງຮອດຕີນ

ໝູເກີດວິນຈົນລົ້ມ  ເຊຊວນເຂົ້າຊົ້ນຮົ່ມ

ໝາດອດອອກເຂັ່ຍຄົ້ນ  ຖົມຖິ້ມພອກໝູ.

*🌄ຕາເວັນງາຍນາຍຢ້ຽມ  ງານດີຫຼືຊົ່ວ

ໝາຈິ່ງເກັ້ຍກ່ອມເວົ້າ  ວ່າໂຕສ້າງຜູ້ດຽວ

ໝູນອນເສີຍເງີຍໜ້າ  ບໍ່ຊູໂຕຊວ້ານຊ່ວຍ

ນາຍບໍ່ຄິດຖີ່ຖ້ວນ  ກໍເລີຍຮ້າຍດ່າໝູ.

*ໝູຊູຊີຖຽງຕ້ານ  ໝາບໍ່ມີໄດ້ຊ່ອຍ

ນາຍເຫັນຮອຍເລັບຄົ້ນ  ວ່າໝາສ້າງບໍ່ແມ່ນໝູ

ໝູເຈັບໃຈເລີຍປ່ອຍ  ເຕັມໃຈຍ້ອນໝາຖ່ອຍ

ບໍ່ຊ່ອຍຫຍັງໄດ້ແຕ່ອ້າງ  ຖແລງໜ້າຕໍ່ນາຍ.

*ວົນຫຼາຍນາຍກຳຄ້ອນ  ຕີໝູເຕັ້ນໄລ່

ໝູຫຼົບຕຳຕົ້ນໄມ້  ດັງປີ້ນປາກເຫວີ

ເຈັບຫຼາຍໝູເລີຍຮ້ອງ  ເປັນສຽງພໍອູດອູດ

ປ່ຽນສຽງຈົນບໍ່ໄດ້  ຜອງເທົ້າຊູ່ວັນ.

*ໝາກໍຍ່ອງແຢ່ງຍ້ອນ  ນາຍແພງວ່າໂຕໝັ່ນ

ເຕັ້ນກະດ່ອງກະແດ່ງຫ້າວ  ຫົວອ້າບໍ່ລະວັງ

ບັງເອີນ..ໜັງສອງແກ້ມ  ຫົວແຮງເລີຍແລ່ງ

ຈີກທັງແຮງເປີດປິ້ນ  ແຊະຊົ້ງເຊິ່ງຫູ.

*ເຈັບກວ່າໝູດັງເວີ້  ເຫຼີຕາຍເລືອດໂລ່ງ

ນອນກະໂຊມຈົ່ມໃຫ້  ຊິຕາຍລ້າບໍ່ຈອດເປັນ

ເວນນຳທັນໝາດື້  ບໍ່ຖືຄວາມຕາມຊື່

ລືກັນມາຊູ່ມື້  ກິນນ້ຳກໍ່ເລົ່າເລັຍ.

*ນາຍຜູ້ໃຈເຊຊ້າຍ  ບໍ່ພິຈາຣຈົງຖີ່

ມີຫຍັງເປັນແຕ່ແຫຼ້ງ  ໝາຄ້ານບໍ່ເບິ່ງໝູ

ໝູ🐖ເຮັດນາແອວຊົ້ງ  ກິນຮຳສິ້ນເຊັ່ນ

ໝາ🦮ເປັນຜູ້ຂີ້ຄ້ານ  ຫາກິນເຂົ້າຮ່ວມຄົນ.

*ອິນບັນດົນສໜອງນ້າວ  ກິນເຂົ້າຂາວຂີ້ເປັນແກ່ນ

ເປັນປູນບາດຂີ້ແຫ້ງ  ໝູ🐷ປ້ອຍຈ່ອງເວນ

ແສນອິດພອຍຫິວນ້ຳ  ເລີຍກິນບໍ່ຮູ້ດູດ

ພູດໝາອິນຂອດໃຫ້  ນຳໃຊ້ຊາດມັນ.

*ຄະຕິທັມມີໄວ້  ເຖິງຊູ່ວັນວາງຂ່າວ

ຈົ່ງໄວ້ໃຫ້ໝາ🐕ຄ້ານ  ບໍ່ຫ່ວງໝູ🐖

ເປັນນຳນາຍໃຈລ້ຽວ  ເຫັນແຕ່ຊູມເລັຍແຄ່ງ

ຊອບແພງແຕ່ຜູ້ຄ້ານ  ການບໍ່ໄດ້ ຮ່າວວ່າດີ..ແທ້ເດ./✍