“ສຸກສັນວັນເກີດແດ່ເຈົ້າ”~ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ຮ້ອງໂດຍຄູນ ສັກດາ